26 October 2022 0 Comments

Gıda okuryazarlığı, bireyleri, aileleri, toplulukları ve ulusları değişim yoluyla doğru beslenme alışkanlığı oluşturulması ve beslenme direncini geliştirip, güçlendirme konusunda bilinç oluşturan bir yapıdır. Gıda okuryazarlığını geliştirmenin amacı, tüketicilerin dengeli beslenmek için gıda seçimlerinde bilinçli kararlar vermelerini sağlamaktır. Toplumda, gıda okuryazarlığının öneminin anlaşılması ve yaygınlaşması yeterli ve dengeli beslenme ve besin seçiminin geliştirilmesi ve sürdürülmesine katkı sağlayacaktır. Bilgi, beceri ve davranış odaklı, kuramlara dayanan ve etkin eğitim yöntemlerinin kullanıldığı gıda okuryazarlığı girişimlerin planlanması ve uygulanmasında ilgili tüm paydaşların iş birliği içinde olmaları yararlı olacaktır. Gıda Okuryazarlığı gıdaya ait bilgilere ulaşma, ulaşılan bilgileri anlama, değerlendirme, bilgi ışığında doğru kararlar alarak gıda tüketim alışkanlığına dönüştürme, uygun miktarda güvenilir ve sağlıklı gıda seçme ve tüketme alışkanlığını kazandırma kuramıdır.