26 October 2022 0 Comments

Güvenilir gıda, gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü zararların bertaraf edilmesi için alınan tedbirler bütünüdür.

5996 sayılı Kanunu ile gıda güvenilirliğinde çiftlikten sofraya gıda güvenilirliğinin temini için; birincil üretimden başlayarak son tüketiciye kadar tüm aşamaların kontrol altına alınması ve farklı disiplinler arası işbirliğinin sağlanması için yeni ve etkili hükümler getirilmiştir. Gıdaların güvenilir olabilmesi için yiyecek ve içeceklerin üretimleri, taşınmaları, işlenmeleri, hazırlanmaları, satışları, muhafazaları ve tüketilmelerine kadar olan aşamalarda hijyen kurallarına uyulması gerekmektedir. Gıda işletmeleri kayıt ve onay kapsamında olmak üzere iki ana kategoriye ayrılmış, hayvansal gıda üreten işletmeler (et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, su ürünleri, yumurta ve yumurta ürünleri) onay kapsamına alınarak bu işletmelerin genel hijyen kuralları yanında özel hijyen kurallarına uyma zorunluluğu getirilmiştir. Bunun yanında sadece üretim yerleri değil satış ve toplu tüketim yerlerinin de kayıt altına alınması sağlanmıştır.

Onay numarası tanımlama işareti içinde yer alarak etiketlerde aşağıdaki gibi kullanılır.

İl Trafik Plaka No – İşletme Numarası ( 4 hane)

Örnek     06-0123     (Onay Numarası)

Tanımlama işareti örnek

Gıdaların güvenilir olabilmesi için yiyecek ve içeceklerin üretimleri, taşınmaları, işlenmeleri, hazırlanmaları, satışları, muhafazaları ve tüketilmelerine kadar olan aşamalarda hijyen kurallarına uyulması gerekmektedir. Güvenilir gıdanın sağlanması kayıt/onay numarasına sahip gıda işletmelerin ürünlerinin satın  alınması veya tüketime sunulması, nitelikleri bozulmuş ve son tüketim/tavsiye edilen tüketim tarihleri geçmiş gıdaların satışa ve tüketime sunulmaması, gıdaların saklama koşullarına uygun muhafaza edilmesi ve çapraz bulaşmaların önlenmesidir. Ayrıca hijyen kurallarına uyulması, kişisel hijyen kurallarına uyulması, uygun teknik donanım, alet ve ekipman kullanılması, zararlılarla mücadelenin yapılması, etkin atık yönetimi uygulanması ve okul yönetimince okul önlerinde gıdaların satılmasını önleyici tedbirler alınmasıdır.

Gıda işletmeleri, 5996 sayılı Kanun kapsamında düzenli olarak Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) kontrol görevlileri tarafından denetlenmektedir.